Akademija poslovne etike i usklađenosti – Bugarska Ambasada

Bugarska ambasada u Sarajevu i Net Consulting potpisali su sporazum o stipendiranju 10 mladih visokoobrazovanih osoba na Akademiji poslovne etike i usklađenosti.

Projekat ima za cilj promociju profesija u oblasti profesionalne etike i usklađenosti, koje su na teritoriji Bosne i Hercegovine nove i slabo zastupljene, kao i podršku nedavnim diplomantima da svoje profesionalne karijere grade u ovoj oblasti.

Akademija za poslovnu etiku i usklađenost je odgovor na potrebu kako privatnog, tako i javnog sektora da unaprijede svoje poslovanje, usklade se sa sve većim brojem internih i eksternih regulativa, da obezbijede da svi zaposleni rade i ponašaju se u skladu sa definisanim pravilima i etičkim standardima organizacije, kao i činjenicu da tržitu rada u Bosni i Hercegovini nedostaje dovoljan broj kadra koji je edukovan za rad u oblasti poslovne etike i usklađenosti.

Akademija se provodi kroz niz specijalističkih modula i predavanja uz praktičan rad. Sastoji se od ukupno 5 modula (ukupno trajanje svih modula je 14 dana). Predavanja će biti vršena u oblasti razvoja, implementacije i monitoringa Programa etike i usklađenosti i alata za osnaživanje integriteta organizacija, a sve u cilju osposobljavanja za zvanje Menadžer poslovne etike i usklađenost (Compliance Officer) u organizacijama privatnog i javnog sektora.

Predavači na Akademiji će biti praktičari iz oblasti poslovne etike i usklađenosti, kao i univerzitetski profesori.

Projekat će se realizovati u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i zavodima za zapošljavanje.

Promocija Akademije će biti upriličrna 11. decembra na Ekonomslkom Fakultetu u Sarajevu i 15.decembra na Ekonomskom Fakultetu u Istočnom Sarajevu, kada će biti predstavljeni svi detalji oko prijave i učešća u Akademiji.

Po pisanju Wall Street Journal-a, Menadžer poslovne etike i usklađenosti je jedan od najperpektivnijih poslova u SAD-u, a broj ovih profesionalaca, kao i njihovih plata je u stalnom porastu.

Pod pojmom Compliance, koji je relativno novijeg datuma i preuzet je iz anglosaksonskog prava podrazumijeva se usklađenost organizacija javnog i privatnog sektora sa zakonskom regulativom, internim pravilima i procedurama i promovisanje visokih etičkih normi u poslovanju organizacije. U tom smislu Compliance predstavlja ključnu komponentu poslovnog integriteta i osnovu za sve odluke i aktivnosti organizacije.

Tekstovi i vijesti o projektu:

Promocija Akademije poslovne etike i usklađenosti na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Promocija Akademije poslovne etike i usklađenosti na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu