BEC ACADEMY

Cover Akademija

Akademija za poslovnu etiku i usklađenost je odgovor na potrebu kako privatnog, tako i javnog sektora da unaprijede svoje poslovanje, usklade se sa sve većim brojem internih i eksternih regulativa, da obezbijede da svi zaposleni rade i ponašaju se u skladu sa definisanim pravilima i etičkim standardima organizacije, kao i činjenicu da tržitu rada u Bosni i Hercegovini nedostaje dovoljan broj kadra koji je edukovan za rad u oblasti poslovne etike i usklađenosti.