BECA – Program

Akademija poslovne etike i usklađenosti se sastoji od 5 modula. Tokom intenzivne 14-odnevne obuke naučiti ćete:

1. MODUL: Uloga i značaj menadžera/službenika za poslovnu etiku i usklađenost: funkcija i ključne odgovornosti, praktični primjeri njegovih radnih zadataka

 • Šta je funkcija poslovne etike i usklađenosti?
 • Koja je uloga menadžera?
 • EC i vezane oblasti: organizacija, interne kontrole, etički kodeks, korupcija, integritet, korporativno upravljanje, rizik i dr.
 • Historijat EC-a - koji su uzroci nastanka?
 • Kakav je trend razvoja ove oblasti?
 • Kako graditi odnos Compliance Officer-a sa upravom i uposlenicima?
 • Kakva je poslovna etika na Balkanu?

2. MODUL: Procjena rizika u oblasti etike i usklađenosti: metodologija ranog otkrivanja rizika i upravljanje rizicima, razumijevanje i samostalna primjena metoda identifikacije rizičnih tačaka u radu organizacije, procjenjivanje rizika i upravljanje;

 • Šta je rizik u oblasti poslovne etike i usklađenosti?
 • Ko ga i na koji način procjenjuje?
 • Kako prepoznati stvarna rizična polja u organizaciji?
 • Šta raditi s rezultatima procjene rizika?
 • Kako uspostaviti sistem upravljanja rizikom?
 • Kako smanjiti rizik u oblasti etike i usklađenosti?

3. MODUL: Pravila i procedure iz oblasti etike i usklađenosti: dizajniranje i primjena ključnih internih akata, način nadziranja rada organizacije putem sistema internih kontrola, upravljanje rizičnim tačkama

 • Šta je etički kodeks i koja je njegova svrha?
 • Kako ga razviti? S kim?
 • Šta je prihvatljivo, a šta neprihvatljivo ponašanje?
 • Od čega se sastoji etički kodeks?
 • Kako osigurati da svi uposlenici razumiju etički kodeks?
 • Kojim procedurama usklađenosti se vrši tzv. forsiranje etičkih standarda ponašanja?
 • Šta je lična odgovornost? Kako izbjeći sukob interesa? Koja su ograničenja kod primanja poklona? A političkih aktivnosti? Kako čuvati službene informacije, službenu imovinu i dr.?

4. MODUL: Upravljanje neusklađenostima- otkrivanje, istraga, reakcija: metode otkrivanja nepravilnosti, elementi istrage uočenih sumnji, korektivne i disciplinske mjere za rješavanje problema

 • Kako osigurati kanal koji garantira anonimnost prijave?
 • Ko su “zviždači”? Kako razlikovati zviždača od ucjenjivača?
 • Kako provesti istragu? Kako napraviti prvi korak?
 • Kako provjeriti navode, kako imenovati istražitelje?
 • Kako upravljati evidentiranim nepravilnostima?
 • Koje su to preventivne a koje korektivne mjere?
 • Kako adekvatno reagirati i sanirati nastalu štetu?

5. MODUL: Program etike i usklađenosti: saradnja s drugim odjelima u organizaciji na kreiranju, implementaciji i rukovođenju Programa, procjena uspješnosti programa i odgovori na prepoznate rizike kroz njegovo poboljšanje.

 • Kako i s kim u kooperaciji kreirati i provesti odgovarajući program poslovne etike i usklađnosti u organizaciji?
 • Kako procijeniti da je program zaista učinkovit?
 • Kako ga unapređivati prema identificiranim slabostima?
 • Kako ažurirati program i izmjene u svijesti uposlenih?
 • Kako kreirati godišnje akcione planove na bazi programa?
 • Kako upravi prezentirati dostignuća?

Pored osnovnog programa za osposobljavanje Compliance Officer-a kroz 5 modula biće upriličena i prateća predavanja iz prakse i vezanim oblastima za Compliance Program. Gosti-predavači bit će direktori velikih bh. kompanija i javnih institucija, koji su poslovanje svojih organizacija i postupanje uposlenika uredili ECM-sistemima (Ethics and Compliance Management System). Također, predavanja iz vezanih oblasti i uvodnih tema (interne kontrole, interna revizija, organizacija, COSO, Basel, Sarbanes Oxley i dr.) održat će iskusni eksperti u ovim poljima. Polaznici će imati priliku susresti se i sa prijaviteljima nepravilnosti u organizacijama privatnog i javnog sektora i upoznati se sa njihovim “živim iskustvom” prijave, postupanja po prijavi, manjkavosti procedura i procesa, željenim pravilima i krajnjim rezultatom.