BECA – Za kompanije, javne institucije i zainteresovane pojedince

Akademija

O OBUCI

Prva Akademija poslovne etike i usklađenosti je certificirana i međunarodno* priznata obuka za menadžere i službenike poslovne etike i usklađenosti u kompanijama i javnim institucijama. Riječ je o intenzivnoj dvomjesečnoj edukaciji, koja nudi interaktivni pristup u obuci, čime garantira praktično i primjenjivo znanje polaznicima. Predavači su iskusni eksperti u oblasti menadžmenta poslovne etike i usklađenosti, eminentni domaći i međunarodni stručnjaci, uspješni privrednici i rukovodioci koji svoje poslovanje štite sistemima poslovne etike i usklađenosti.

Ethics and Compliance Management System (ECMS) u skladu sa ISO standardom 19600:2014.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Obuka će se održavati u Sarajevu, prostorije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, E-net sala (III sprat).
Period održavanja: april/maj 2016.
Radni jezik: B/H/S. Za predavanja međunarodnih predavača bit će osiguran prevod.

POTREBA I ODGOVOR POTREBI

U vrijeme sve veće potrebe da se sistemski riješi problem neprovođenja procedura i standarda u kompanijama i javnim institucijama, uzrokovanim različitim razlozima, od nepreciznosti procedura, preko nedovoljnog znanja i svijesti uposlenika, do različitih situacija neetičnog i neprofesionalnog ponašanja, neophodno je ojačati kapacitete organizacija da adekvatno odgovore na izazov poslovne etike i usklađenosti..
Polaznici Akademije dobit će praktično i primjenjivo znanje, koje odgovara potrebi radnog mjesta Compliance Officer. Ujedno, osigurana im je konkurentnost za zapošljavanje u ovoj oblasti kao polaznicima prve generacije Akademije.

SADRŽAJ OBUKE (5 EDUKACIJSKIH PROGRAMA)

1. MODUL: Uloga i značaj menadžera/službenika za poslovnu etiku i usklađenost
Šta je funkcija poslovne etike i usklađenosti?
Koja je uloga menadžera?
EC i vezane oblasti: organizacija, interne kontrole, standardi, etički kodeks, korupcija, integritet, korporativno upravljanje, rizik i dr.?
Historijat EC-a - koji su uzroci nastanka?
Kakav je trend razvoja ove oblasti?
Kako graditi odnos Compliance Officer-a sa upravom i uposlenicima?
Kakva je poslovna etika na Balkanu?

2. MODUL: Procjena rizika u oblasti etike i usklađenosti
Šta je rizik u oblasti poslovne etike i usklađenosti?
Ko ga i na koji način procjenjuje?
Kako prepoznati stvarna rizična polja u organizaciji?
Šta raditi s rezultatima procjene rizika?
Kako uspostaviti sistem upravljanja rizikom?
Kako smanjiti rizik u oblasti etike i usklađenosti?

3. MODUL: Pravila i procedure iz oblasti etike i usklađenosti
Šta je etički kodeks i koja je njegova svrha?
Kako ga razviti? S kim?
Šta je prihvatljivo a šta neprihvatljivo ponašanje?
Od čega se sastoji etički kodeks?
Kako osigurati da svi uposlenici razumiju etički kodeks?
Kojim procedurama usklađenosti se vrši tzv. forsiranje etičkih standarda ponašanja?
Šta je lična odgovornost? Kako postupiti u situaciji koja nije pokrivena procedurama? Kako izbjeći sukob interesa? Koja su ograničenja kod primanja poklona? A političkih aktivnosti? Kako čuvati službene informacije, službenu imovinu?

4. MODUL: Upravljanje nepravilnostima - otkrivanje, istraga, reakcija
Kako osigurati kanal koji garantira anonimnost prijave nepravilnosti?
Ko su “zviždači”? Kako razlikovati zviždača od ucjenjivača?
Kako provesti istragu? Kako napraviti prvi korak?
Kako provjeriti navode, kako imenovati istražitelje?
Kako upravljati evidentiranim nepravilnostima?
Koje su to preventivne a koje korektivne mjere?
Kako adekvatno reagirati i sanirati nastalu štetu?

5. MODUL: Program etike i usklađenosti
Kako i s kim u kooperaciji kreirati i provesti odgovarajući program poslovne etike i usklađnosti u organizaciji?
Kako procijeniti da je program zaista učinkovit?
Kako ga unapređivati prema identificiranim slabostima?
Kako ažurirati program i izmjene u svijesti uposlenih?
Kako kreirati godišnje akcione planove na bazi programa?
Kako upravi prezentirati dostignuća?

TRAJANJE OBUKE:

I Modul: 7-9. aprila (3 dana), čet-sub
II Modul: 21-23. aprila (3 dana), čet-sub
III Modul: 5-7.maja (3 dana), čet-sub
IV Modul: 19-20. maja (2 dana), čet-sub
V Modul: 2-4. juna (3 dana) čet-pet

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Svima koji žele postati profesionalci u oblasti poslovne etike i usklađenosti: postojećim menadžerima i službenicima za poslovnu etiku i usklađenost, osobama koje apliciraju na otvorene pozicije za Compliance Officere, svima onima koji svoju karijeru žele graditi u ovoj oblasti.

CIJENA AKADEMIJE:

Redovna cijena: 4.950,00 KM, promotivna cijena za prvu Akademiju: 2.950,00 KM.
U cijenu nije uračunat PDV. Cijena uključuje:
- sudjelovanje na obukama: predavanja i praktične vježbe
- materijale za pisanje
- radne materijale i literaturu za potrebe obuke na CD-u,
- osvježenje na pauzama,

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE

na 4 jednake mjesečne rate (mart, april, maj, juni 2016.)

MOGUĆNOST POHAĐANJA POJEDINAČNIH EDUKACIJSKIH PROGRAMA

Akademija poslovne etike i usklađenosti ima ukupno 5 edukacijskih programa (modula).
Cijena jednog edukacijskog programa je 690 KM (bez PDV-a).
Ova cijena važi za prijave i uplate do 1. marta 2016.

NAPOMENE O PLAĆANJU:

Broj mjesta je ograničen. Krajnji rok za prijave traje do popune mjesta.
Promotivna cijena 2.950,00 KM važi za ranu registraciju i uplate koje pristignu do 01. marta 2016.
Cijena za uplate nakon 01. marta 2016. je 3.500,00 KM.
U cijenu nije uračunat PDV.

Prijavni obrazac

KONTAKT I INFORMACIJE

Sve informacije u vezi edukacije i potvrđivanja učešća na akademiji možete dobiti putem telefona: Tel.: 033 975 577; Mob.: 061 487 691; website: www.netconsulting.ba; Kontakt osoba: Rusmir Pobrić.

PREDAVAČI:

 Bojan Bajić

Bojan Bajić je osnivač i direktor prve specijalizovane kompanije za implementaciju programa etike i usklađenosti (EC – ethics and compliance) u organizacijama privatnog i javnog sektora u BiH i osnivač Akademije poslovne etike i usklađenosti (Business Ethics and Compliance Academy). Bajić ima višegodišnje specijalističko iskustvo u radu sa klijentima u oblasti: EC procjena rizika organizacije i pojedinca, izrada i redizajn etičkog kodeksa i procedura usklađenosti, kreiranje internog sistema cikličnih i obavezujućih EC edukacija i testiranja, upravljanje sistemom za prijavu nepravilnosti i provođenje internih istraga, definisanje korektivnih mjera i izrada programa etike i usklađenosti u cjelini. Bojan Bajić je Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), eksterni Compliance Officer i ekspert za interne prijave nepravilnosti (whistleblowing) i osnaživanje whistleblowers. Prepoznati je ekspert u oblasti whistleblowing-a na međunarodnom planu.

Višnja Marilović

Višnja Marilović je specijalista za identifikaciju rizičnih tačaka u organizaciji vezanih za etiku i usklađenost (Compliance Risk Assesment), izradu mape rizika i  akcionih planova za sistemsko poboljšanje organizacije u cjelini i jačanje etičke kulture među uposlenicima. Višnja Marilović je među najrelevantnijim ekspertima u Evropi za uvođenje djelotvorne politike ‘otvorenih vrata’ u organizaciji, sa ciljem izgradnje snažne kulture organizacije bazirane na uposlenicima i mehanizmima njihovog osnaživanja da ukažu na propuste i budu aktivni čuvari organizacije, te njenih vrijednosti, standarda i procedura. Marilović ima veliko iskustvo u oblasti internih prijava nepravilnosti (whistleblowing-a) i kreiranja internih komunikacija prema uposlenicima, sa vlastitim iskustvom kao prijavitelj nepravilnosti na radnom mjestu dugogodišnjeg materijalnog knjigovođe. Marilović je Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP).

David_Freel

David E. Freel, predavač je na Max Fisher College of Business, The Ohio State University USA (Državni univerzitet Ohajo, SAD). E. Freel drži diplomske i dodiplomske obuke u oblasti poslovne etike, globalne etike, integriteta i usklađenosti kompanija, etičkog liderstva i donošenje odluka. Profesor Freel prethodno je predavao na Ohio State’s Moritz College of Law Clinical Programs. Mr. Freel obnašao je sedamnaest godina funkciju izvršnog direktora Etičke komisije Ohio, vršeći ulogu supervizora osoblju nadležnom za etičko savjetovanje i vršenje dužnosti koje obuhvataju rukovodioce i uposlenike na državnom i lokalnom nivou.  E. Freel je obnašao funkciju i specijalnog pomoćnika tužitelja te kao ekspert za slučajeve vezane za poslovnu etiku i krivične postupke. Član je i uredničkog odbora časopisa ASPA (Američka asocijacija javne administracije) Public Integrity. Gosp. Freel bio je i konsultant-ekspert za Vladin ured u okviru  međunarodne podrške i pomoći, radeći na  Azijsko-pacifičkoj ekonomskoj konferenciji (APEC) i kao član međunarodnog ekspertskog tima, radeći na kreiranju etičkih kodeksa za ministarstva Kraljevine Jordan, u Amanu. Profesor Freel bio je i predsjednik nekadašnjeg Vijeća za vladine etičke zakone (COGEL), međunarodne organizacije, primivši 2007. g. njihovu najvišu nagradu, COGEL Award.
Više na: https://fisher.osu.edu/departments/management-and-hr/faculty/david-freel

Hajrudin_Hadzovic

Hajrudin Hadžović (1961) je diplomirani ekonomista, ovlašteni revizor, certificirani računovođa, ovlašteni interni revizor za oblasti: privreda, finansije, javni sektor, ekspert eksterne procjene kvaliteta interne revizije u skladu sa IIA standardima. Posjeduje dugogodišnje rukovodeće  iskustvo u bankarskom i privrednom sektoru u oblasti finansija, računovodstva, kontrolinga, upravljanja rizicima i sistemima internih kontrola kao i poslovima  interne i eksterne revizije; Trenutno je zaposlen  u kompaniji BH Telecom d.d. Sarajevo kao Glavni interni revizor. Učesnik je i predavač na brojnim domaćim i  regionalnim konferencijama i seminarima, te stalni predavač na Školi za interne revizore koju organizuje IIA u BiH na predmetima interne revizije.  Autor je brojnih priloga prvenstveno iz oblasti interne revizije. Angažovan je kao konsultant u USAID programu uspostave interne revizije u Javna preduzeća u BiH. Rezultat ove sradnje je i publikacija „Interna revizija-Priručnik za interne revizore (2011).

M_Cutura

Marija Čutura je odbranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine i stekla zvanje doktora nauka. Od 2011. godine je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru, gdje predaje nekoliko predmeta iz oblasti marketinga i poslovne etike.
Ona je autor i koautor velikog broja istraživanja i konceptualnih radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima radova.

Amela Turković je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2005.godine. Posljednjih osam godina radi u Odjelu za usklađenost u Raiffeisen banci u Bosni i Hercegovini kao Compliance i FATCA Officer.Ona se bavi implementacijom programa etike i usklađenosti uključujući upravljanje konfliktom interesa, analizu trećih strana, upravljanje pravnim i reputacijskim rizicima. Takođe, ona implementira FATCA regulativu u Raiffeisen banci Bosne i Hercegovine.

Gosti-predavači bit će direktori velikih bh. kompanija i javnih institucija, koji su poslovanje svojih organizacija i postupanje uposlenika uredili ECM-sistemima (Ethics and Compliance Management System). Također, predavanja iz vezanih oblasti i uvodnih tema (interne kontrole, interna revizija, organizacija, COSO, Basel, Sarbanes Oxley i dr.) održat će iskusni eksperti u ovim poljima. Polaznici će imati priliku susresti se i sa prijaviteljima nepravilnosti u organizacijama privatnog i javnog sektora i upoznati se sa njihovim “živim iskustvom” prijave, postupanja po prijavi, manjkavosti procedura i procesa, željenim pravilima i krajnjim rezultatom.

DODATNO:

Više informacija o ECM solucijama možete pogledati na www.netconsulting.ba
Također, preporučujemo naše sljedeće usluge:
- Procjena rizika u oblasti etike i usklađenosti (mapa rizika ‘skeniranje organizacije’);
- Kreiranje i/ili redizajn Etičkog kodeksa;
- Procedure za forsiranje etike i usklađenosti: Procedura interne prijave nepravilnosti, Procedura internog postupanja po prijavi nepravilnosti, Politika ‘otvorenih vrata’ i zaštite uposlenika koji interno ukazuju na nepravilnost;
- Sistem obavezujuće i ciklične edukacije i testiranja uposlenika iz etike i usklađenosti;
- Sistemi za internu prijavu nepravilnosti;
- IT solucije: etička linija, e-procjena rizika, EC-sistemi za edukaciju i testiranje;
- Kreiranje i monitoring godišnjih programa etike i usklađenosti;
- i dr.

NAPOMENA

Bugarska ambasada u BiH stipendira 10 mladih ljudi koji su završili fakultet u protekle tri godine za učešće u Akademiji. Ukoliko ispunjavate uslove i želite aplicirati za stipendiju, više informacija možete naći ovdje.