Posts in Ponuda i usluge

Plan edukativnih događaja za 2018. godinu

U 2018.godini Net Consulting će organizovati niz događaja koji za cilj imaju kako edukaciju, tako i umrežavanje profesionalaca iz oblasti etike i usklađenosti iz regiona. Lista događaja predstavljena ispod je indikativna i nije konačna, te je podložna izmjenama, u skladu…

Continue reading »

Vertikalni paket

Vertikalni paket – pogodan za organizacije većeg obima ili organizacije koje funkcionišu u okviru definisane hijerarhije (poslovanje organizacije nadgleda drugo pravno lice): Ovaj paket pored svih funkcionalnosti horizontalnog paketa nudi i hijerarhijsko uvezivanje više organizacija, što omogućava da organizacija koja…

Continue reading »

Treninzi

Ciljana obuka je neophodna kako bi vaš sistem prijavljivanja nepravilnosti efektivno funkcionisao. Razlozi za nefunkcionisanje sistema za prijavljivanje u potpunosti ili djelimično mogu biti: • Zaposleni nisu svjesni da sistem postoji • Zaposleni su svjesni da sisitem postoji, ali ne…

Continue reading »

Telefonska sigurna linija

Jedna od mogućnosti prijavljivanja uočenih nepravilnosti je putem telefona. Osoba koja prijavljuje nepravilnost poziva besplatni telefonski broj i dobija instrukcije za postupak prijavljivanja. Prijavljivač ostavlja poruku i nakon toga dobija jedinstveni broj slučaja. Povjerenik za nepravilnosti u okviru organizacije prima…

Continue reading »

Sistem za upravljanje slučajevima

Integracija web sigurne linije i odgovarajućeg sistema upravljanja slučajevima predstavlja najefektivnije rješenje za proces primanja i upravljanja prijavljenim slučajevima. Sistem upravljanja slučajevima uključuje registar slučajeva, sa mogućnošću pregleda svih prijavljenih slučajeva (riješenih i onih koji su u toku), praćenja i…

Continue reading »

Sigurnost podataka

S obzirom na osjetljivost pitanja vezanih za prijavu prevara, povreda poslovne etike i drugih nepravilnosti, kao i zahtjev za anonimnom prijavljivanjem, sigurnost vaših podataka je jedan od najviših prioriteta Etičke linije. Sistem za upravljanje slučajevima je izgrađen na osnovu najboljih…

Continue reading »

Sigurna linja za prijavu

Sigurna linija može biti telefonska i web i omogućuje povjerljivo i anonimno prijavljivanje slučajeva prevara, kršenja poslovnog ponašanja ili nepoštivanja pravila i propisa. Sigurna linija je bazirana na bezbjednoj i pouzdanoj tehnološkoj infrastrukturi, koja je na raspolaganju 24/7/365. Praćenje prijava…

Continue reading »

Ponuda i usluge

Borba protiv nepravilnosti u okviru organizacije predstavlja složen proces koji zahtijeva uvođenje neophodnih procedura i alata, stvaranje kulture etike i edukaciju i motivaciju rukovodstva i uposlenika da štite integritet institucije. Net consulting je kreirao etičku liniju kao skup rješenja koji…

Continue reading »

Konsultantske usluge

Etička linija nudi pomoć preduzećima, državnim tijelima i organizacijama pri uvođenju adekvatnih procedura i politika za smanjenje rizika. Uvođenje djelotvornog programa protiv pronevjera i korupcije Procjena rizika i analiza postojećeg stanja Izrada planova integriteta institucije Demonstracija međunarodnih standarda i najboljih praksi Izrada…

Continue reading »