Ciklus certificiranih seminara za službenike usklađenosti i etike (eng. Compliance)

logo 2 - kopija

Ciklus seminara 2016

Net Consulting d.o.o. iz Sarajeva organizuje ciklus certificiranih seminara za profesionalce u oblasti usklađenosti poslovanja (eng. Compliance)

Compliance-metodologija je nova oblast menadžmenta nastala na spoznaji da osnovni problem organizacije nije donošenje pisanih korporativnih standarda, kodeksa i procedura, već činjenica da praktična primjena i ponašanje uposlenika najčešće odstupaju od propisanih pravila, ugrožavajući reputaciju i organizacijsku efikasnost, stvarajući probleme pred klijentima, poslovnim partnerima i regulatornim tijelima.

SCCE - Society of Corporate Compliance and Ethics iz SAD, najveća svjetska asocijacija profesionalaca poslovne usklađenosti i etike, kroz Compliance Certification Board (CCB), Odbor za certifikaciju usklađenosti, odobrila je ciklus seminara u organizaciji kompanije Net Consulting iz Sarajeva, u okviru Business Ethics and Compliance Academy, kao relevantne za profesiju usklađenosti (eng. Compliance) i polaznicima se omogućava prikupljanje CCB CEUs bodova, kojim se verifikuje da su polaznici seminara prošli relevantnu edukaciju za profesionalca usklađenosti (eng. Compliance Officer).

Seminari su akreditovani sa ukupno 49 CCB CEUs bodova, a polaznicima se omogućava da sa prikupljenih 20 bodova mogu, uz dokaz o relevantnom iskustvu, pristupiti polaganju ispita za CCEP-I (Corporate Compliance and Ethics Proffesional – International / Profesionalac poslovne usklađenosti i etike – međunarodni nivo). Svaki polaznik može samostalno odabrati broj dana i najinteresantnijih tema za učešće i planirati koliko bodova će prikupiti i za koje teme će dobiti certifikat o učešću na akreditovanoj edukaciji. Certifikat o učešću se dobija bez obzira da li polaznik želi ili ne želi naknadno polagati ispit za CCEP-I.

Seminari su u prvom redu namijenjeni:

 • kompanijama vezanim za visoke standarde profesionalizma, usklađenosti i etike;
 • rukovodiocima na svim nivoima čiji biznis trpi štete od neusklađenosti poslovanja sa regulativama, standardima i kodeksima, eksternim i internim;
 • službenicima i profesionalcima za kontrolu/praćenje usklađenosti (eng.Compliance officers);
 • vezanim profesijama: povjerenici za etiku;
 • interni i eksterni revizori, TQM auditori, risk menadzeri, hr menadžeri, pravnici, finansijski kontroling, AML, FATCA, i dr.
 • svima koji žele da svoju karijeru izgrade u oblasti usklađenosti/compliance;

Više o seminarima (cijene, teme, vrijeme održavanja, predavači) možete vidjeti OVDJE.

Download (PDF, 2.92MB)

Pojedinačne agende za svaki od seminara-modula možete vidjeti na sljedećim linkovima:

 1. Agenda 1 - Uloga menadžera za poslovnu etiku i usklađenost
 2. Agenda 2 - Procjena rizika iz oblasti etike i usklađenosti
 3. Agenda 3 - Poslovna etika i etički kodeks
 4. Agenda 4 - Detekcija, interna istraga i korektivne mjere
 5. Agenda 5 - Razvoj i implementacija programa etike i usklađenosti

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.