Etička linija za vanredne situacije zvanično počela sa radom u Ministarstvu sigurnosti BiH

Od danas na zvaničnoj web stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine možete online prijaviti sve nepravilnosti nastale prilikom dodjele humanitarne pomoći oštećenima u velikim poplavama u maju 2014. godine, klikom na banner Etička linija (na desnoj strani homepage-a).

http://www.msb.gov.ba/