Konrad Adenauer Stiftung

U sklopu saradnje Ustavnog suda BiH i Konrad Adenauer Stiftung u domenu promovisanja pravne sigurnosti i zaštite ljudskih prava i sloboda u periodu od šest mjeseci  tokom 2013. i 2014. godine Net Consulting d.o.o. je Ustavnom sudu BiH pružao stručnu i tehničku podršku u izradi strateških antikorupcionih dokumenata čija je izrada propisana Državnom strategijom za borbu protiv korupcije 2009-2014, odgovarajućim akcionim planom za provedbu Strategije te Zakonom o agenciji za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Projekat je uključivao stručnu i tehničku pomoć u izradi Akcionog plana za borbu protiv korupcije Ustavnog suda BiH koji je usvojen u decembru 2013. godine te Plana integriteta Ustavnog suda BiH koji je usvojen u junu 2014. godine.

Izradom ovih dokumenata identifikovane su rizične tačke koje mogu dovesti do pojave korupcije te planirane konkretne mjere na smanjenju ili uklanjanju rizika za pojavu korupcije u radu Ustavnog suda BiH.