NAJAVA: Seminar “Procjena i upravljanje specifičnim integrity compliance rizicima”

Net Consulting d.o.o. iz Sarajeva organizuje seminar ne temu “Procjena i upravljanje specifičnim integrity compliance rizicima” za profesionalce u oblasti usklađenosti poslovanja (eng. Compliance officers).

Obzirom da se kompanije koje posluju na regionalnom tržištu suočavaju sa značajnim rizicima od nastanka zabranjenih praksi i nepravilnosti koje mogu dovesti do sankcija međunarodnih finansijskih institucija, kao i domaćeg regulatora, potrebno je izvršiti detaljnu procjenu rizika od nastanka zabranjenih praksi (korupcija, prevara, ometanje, prinuda, povreda konkurentskog postupka, sukob interesa, rizik od treće strane, angažman javnih službenika) i usklađivanje sa međunarodnim standardima poslovanja sa integritetom i na taj način smanjiti izloženost kompanije ovim rizicima.

Cilj ovog seminara je da se učesnicima proširi i utemelji znanje o specifičnim integrity compliance rizicima, metodama procjene i adekvatnom upravljanju identifikovanim rizicima.

Datum održavanja seminara: 22.03.2018. godine

Rok za prijavu: 20.03.2018. godine

Mjesto: Sarajevo, Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185 (Zlatni salon)

Teme:

  • Upravljanje Integrity Compliance rizicima,
  • Priprema za proces procjene Integrity Compliance rizika,
  • Identifikacija potencijalnih rizičnih tački u dokumentima,
  • Alati i metode za identifikaciju rizika,
  • Kako osigurati saradnju prilikom procjene rizika?,
  • Analiza rezultata i akcioni plan za upravljanje rizikom.

Seminar je namijenjen:

  • Službenicima za usklađenost (Compliance officers),
  • Menadžerima za upravljanje rizicima
  • Rukovodiocima,
  • Drugim profesionalcima koji se u svom radu bave procjenom rizika.

Cijena kotizacije po učesniku:

Za prvog učesnika: 195 KM + PDV po učesniku

Za svakog narednog učesnika iz iste organizacije: 175 KM + PDV po učesniku

Cijena uključuje osvježenje na pauzama i zajednički ručak.

Predavači:

Višnja Marilović, Compliance practitioner / Consultant u Net Consulting d.o.o

Mila Crnogorac Bajić, CCEP-I, Compliance practitioner / Consultant u Net Consulting d.o.o

Agendu seminara i prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Procjena i upravljanje specificnim integrity compliance rizicima 2018 Prijavni obrazac za seminar 22.03.2018.