Objavljujemo dokument „Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u BiH“

Net Consulting d.o.o pripremio je „Analizu stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u Bosni i Hercegovini“, koja je obuhvatila sve značajnije procese u predmetnoj oblasti: registraciju lijekova, njihovu selekciju za javno finansiranje i javne nabavke, propisivanja lijekova pacijentima, oglašavanje, reklamiranje i prodaju lijekova, klinička ispitivanja i dr. Navedeni procesi sagledani su iz ugla standarda integriteta: postojanja rizika za sukob interesa, diskrecionih prava rukovodilaca, opće transparentnosti procesa, učešća struke i korisnika u procesima odlučivanja, (ne)postojanje mehanizama za suzbijanje rizika od nastanka nepravilnosti, kontrole poslovanja i td.

Ovaj dokument urađen je u okviru Healthcare Integrity inicijative, čiji je koncept baziran na najboljim svjetskim praksama kolektivnih akcija za unapređenje standarda integriteta (WB, The Basel Institute B20 Hub, M&B 2013 i td.). Inicijativa podrazumijeva učešće širokog broja dionika iz oblasti zdravstva: zdravstvenih institucija, referentnih tijela zakonodavne vlasti, udruženja pacijenata, strukovnih udruženja farmaceuta i ljekara, farmaceutske industrije, međunarodnih institucija i dr., koji su na različite načine učestvovali i doprinijeli izradi i kvaliteti sadržaja Analize, na čemu im se i ovom prilikom zahvaljujemo. Posebnu se zahvaljujemo švicarskoj kompaniji ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd., koja je podržala izradu i štampanje ovog dokumenta, prepoznajući da je oblast compliance i poslovne etike od izuzetnog značaja za funkcionisanje zdravstvenog sistema u BiH uopšte, a posebno u segmentu dostupnosti lijekova.

Analiza je primarno utemeljena na istraživanju i deriviranju javno dostupnih dokumenata i informacija. Dokument je pripreman u tri faze. U prvoj fazi provedeno je desk-istraživanje. U drugoj fazi Analiza je značajno dopunjena informacijama prikupljenim tokom održanih više od 20 sastanaka s predstavnicima zdravstvenih institucija i organizacija, te posebno djelovima diskusije relevantnih aktera iz sektora zdravstva s Tematske konferencije „Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u BiH“, održane 14. juna 2017. godine u Sarajevu. U trećoj finalnoj fazi prikupljeni su komentari relevantnih institucija i organizacija (upit poslan na više od 50 adresa) na nacrt dokumenta, koji su uvršteni u tekst ili su u cijelosti objavljeni u zasebnom poglavlju Analize.

U nadi da smo na ovaj način uspjeli dati makar simboličan doprinos u rasvjetljavanju i unapređenju procesa dostupnosti lijekova u BiH, Net Consulting d.o.o. za sve sugestije, primjedbe i diskusije na ovaj rad stoji na raspolaganju svim zainteresiranim stranama.

Analizu možete preuzeti na sljedećem linku:

Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u BiH

O nama:

Net Consulting d.o.o. vodeća je kompanija u regionu zapadnog Balkana u oblasti u svijetu poznatoj kao Complaince and Ethics - usklađenosti poslovanja s propisanim normama i etičkim standardima. Pored utemeljenja u svojoj primarnoj oblasti, svoju referentnost za izradu ove studije Net Consulting crpi i iz dugogodišnjeg iskustva rada sa zdravstvenim ustanovama i drugim subjektima zdravstvenog sektora. Net Consulting dobitnik je prestižne SCCE-ove međunarodne nagrade za doprinos razvoju i širenju Corporate Compliance and Ethics u svijetu, 2017. godine, u Las Vegasu (SAD).