Održan seminar „Jačanje integriteta javnih institucija kroz imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti“

Predstavništvo fondacije Konrad Adenauer u BiH u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK BiH)  je 04. i 05. jula 2013. godine organizovalo seminar na temu „Jačanje integriteta javnih institucija kroz imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti“.

Prije samog pročetka programa, učesnike je pozdravila direktorica predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH, Sabina Wőlkner. Otvaranje konferencije prigodnim izlaganjem upriličio je Vladica Babić, pomoćnik direktora za prevenciju korupcije u APIK-u.

Predavači i edukatori na seminaru su specijalisti iz oblasti anti-risk i anti-corruption sistema iz Net Consulting-a i iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Na seminaru su učešće uzeli predstavnici 25 javnih institucija državnog i entitetskih nivoa vlasti.

Tematski, na seminaru se obrađivalo sljedeće:
•    Značaj etike i motivisanosti u gradnji integriteta institucije
•    Rizici na tri nivoa: regulativa, kadrovi i procesi
•    Samoprocjena uposlenika ili centralizovana analiza rizika
•    Provođenje i monitoring mjera kao odgovor na rizike
•    Različiti kanali za primanje prijava
•    Zaprimanje prijava, postupanje i izvještavanje
•    Mogućnost uspostave dvosmjerne komunikacije s anonimnim prijaviteljem
•    Sigurnost, anonimnost i kredibilnost postupka, mogućnost kontrole
•    Značaj sistema za otkrivanje nepravilnosti za ukupni integritet institucije
•    Interne procedure za prijavljivanje nepravilnosti
•    Obaveze državnih službenika i uposlenika/Obaveze rukovodioca
•    Imenovanje osoba zaduženih za nepravilnosti

Nakon održanog edukativnog dijela otvorene su relevantne diskusije uz rad u grupama. Seminar je održan sa svrhom ostvarivanja napretka u borbi protiv korupcije u javnom sektoru Bosne i Hercegovine pozivajući se na državnu Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan borbe protiv korupcije 2009-2014.