Održana konferencija „Compliance funkcija u finansijskim organizacijama“

Kompanija Net Consulting je 02.marta 2017. godine u Sarajevu organizovala konferenciju „Compliance funkcija u finansijskim organizacijama“, koja je okupila oko 40 profesionalaca iz compliance oblasti iz regiona (Crne Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina). Na konferenciji su učesnici imali prilike slušati o izazovima pozicioniranja compliance funkcije i saradnje sa drugim odjelima u finansijskim organizacijama i razmjenjivati iskustva u ovoj oblasti.

Predavači na konferenciji su bili praktičari iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sa dugogodišnjim iskustvom u ovom sektoru:

  • Miloš Tanjević, direktor Odjeljenja za kontrolu usklađenosti, Unicredit bank Srbija ad
  • Jasmin Šlaku, direktor Funkcije praćenja usklađenosti, Raiffeisen bank BiH dd
  • Aleksandar Jevtić, direktor Odjeljenja interne revizije, NLB bank Srbija ad
  • Bojan Bajić, direktor Net Consulting doo, BiH

Konferencija je ocijenjena kao jako korisna i uspješna od strane učesnika, kako zbog tema koje je obrađivala, tako i zbog prilike za razmjenu iskustava compliance stručnjaka iz regiona.

Više o sadržaju konferencije možete vidjeti na sljedećoj stranici.

Part 1 Part 2