Plan edukativnih događaja za 2018. godinu

U 2018.godini Net Consulting će organizovati niz događaja koji za cilj imaju kako edukaciju, tako i umrežavanje profesionalaca iz oblasti etike i usklađenosti iz regiona. Lista događaja predstavljena ispod je indikativna i nije konačna, te je podložna izmjenama, u skladu sa iskazanim potrebama.

  • 22-23. mart 2018. godine -Seminar “Procjena rizika i upravljanje specifičnim integrity compliance rizicima - Modul 1: Sukob interesa i odnos sa trećim stranama”
    Hotel Radon Plaza, Zlatni Salon - DETALJI PRIJAVE NA SEMINAR I AGENDA ĆE USKORO BITI OBJAVLJENI
  • 24. maj 2018. godine - Balkan Ethics and Compliance Forum
  • 19. jun 2018. godine - Seminar “Compliance Officer, uspostavljanje compliance strukture i kulture”

Više informacija o konkretnim događajima će biti blagovremeno objavljeno.

Ukoliko želite predložiti određenu temu iz oblasti etike i usklađenosti za naredne događaje, možete nam pisati na info@netconsulting.ba ili koristiti formu ispod.


Kliknute ovdje da biste potvrdili Vašu poruku.