Training / Edukacije

Edukacija i trening zaposlenika su ključ implementacije pravila ponašanja i usvojenih standarda Vaše organizacije.

Standardi i pravila ponašanja organizacije su oblasti koje zaposlenici uvjek iznova trebaju usvajati ili obnavljati jer od toga zavisi integritet svakog pojedinca i organizacije u cjelini.

Net Consulting nudi edukaciju u vidu:

 • seminara koji su otvoreni za učesnike iz različitih kompanija i organizacija,
 • In house treninga kreiranih po potrebi kompanije/organizacije

Plan edukacija za 2018.godinu možete vidjeti OVDJE.


Teme internih/eksternih edukacija mogu biti:

Poslovna etika, etički kodeks i kodeks ponašanja

 • Kultura organizacije
 • Normiranje željenog ponašanja
 • Neophodni elementi i oblasti kodeksa ponašanja
 • Sukob interesa
 • Povjerljivost informacija
 • Odnos s trećom stranom
 • Darovi i nedozvoljena animiranja
 • Zloupotrebe
 • Efektivno upravljanje politikama i procedurama etike i usklađenosti
 • Dizajniranje politika i procedura
 • Komuniciranje politika i procedura etike i usklađenosti
 • Redovna analiza politika i procedura etike i usklađenosti
 • Procedure/politike i tehnike forsiranja kodeksa ponašanja
 • Prijem uposlenika
 • Edukacija uposlenika
 • Testiranje uposlenika

Compliance officer (menadžer uskladženosti) i Compliance program

 • Uvod u oblast compliance & ethics
 • Pozicioniranje compliance officer-a u organizaciji
 • Ključne odgovornosti (obaveze i prava) compliance officer-a
 • Odjel i odbor usklađenosti
 • Odnos compliance officera sa menadžmentom i drugim odjelima u organizaciji (pravni, HR, interna revizija…)
 • Compliance program

Upravljanje rizicima iz oblasti usklađenosti i etike

 • Pripreme za proces procjene rizika
 • Identifikacija rizičnih tačaka
 • Alati i metodi za identifikaciju rizika
 • Identifikacija rizika kroz ankete i intervjue
 • Procjena rizika – treća strana
 • Akcioni plan upravljanja rizicima

Detekcija nepravilnosti, interne istrage i korektivne mjere

 • Važnost ‘Tona s vrha’ i na nivou srednjeg menadžmenta
 • Osiguravanje podrške i posvećenosti za aktivnosti usklađivanja
 • Praćenje indikatora nepravilnosti i nepropisnog ponašanja
 • Prijavitelji nepravilnosti: Zašto su važni i kako ih zaštititi?
 • Eksterne i interne regulacije vezane za prijavitelje nepravilnosti
 • Kanali za prijavljivanje: tradicionalni vs moderni
 • Politike i procedure za prijavljivanje neusklađenosti i nepravilnosti
 • Standardizacija procesa analize i kriterija za ocjenu prijava
 • Prikupljanje i dokumentovanje dodatnih činjenica vezanih za prijavu nepravilnosti
 • Uspostava tima i strukture za provođenje istražnog procesa
 • Plan interne istrage
 • Analiza podataka i pregled dokumentacije
 • Provođenje intervjua
 • Izrada finalnog izvještaja
 • Informisanje odgovornih instanci o utvrđenim činjenicama
 • Utvrđivanje rizika koji su stvorili priliku za nepravilnost
 • Preventivne mjere i mjere poboljšanja za smanjenje rizika
 • Provođenje disciplinskih mjera

Zašto se odlučiti za naše edukacije i ukazati povjerenje baš nama?

 • Prvi smo u regionu koji rade po akreditovanim programima najveće globalne asocijacije za usklađenost i etiku poslovanja (The Society of Corporate Compliance and Ethics - SCCE).
 • Organizovali smo i prvu Akademiju poslovne etike i usklađenosti koja je certificirana i međunarodno priznata obuka za menadžere i službenike poslovne etike i usklađenosti (compliance officer) u kompanijama i javnim institucijama.
 • Posjedujemo dugogodišne iskustvo u organizovanju i implementaciji otvorenih, in-house i on-line edukativnih programa i konferencija.
 • Sve teme naših edukativnih programa se apliciraju na praksu organizacije naručioca.
 • Način našeg rada pruža odgovore na pitanja koja se nameću zaposlenicima u svakodnevnom radu.
 • Usmjereni smo na rješavanje problema i naše edukacije proaktivno minimaliziraju stvaranje kriznih situacija u organizaciji
 • Naše edukacije posjeduju kvalitet koji proizilazi iz dubinskog razumijevanja “problema” jer problem posmatramo iz ugla poslodavca i ugla zaposlenika.
 • Naše edukacije su interaktivne i garantuju uključenost svih prisutnih.
 • Mogućnost on-line testiranja zaposlenika prije i poslije završene edukacije