Code of Ethics and Code of Conduct / Etički kodeks i kodeks ponašanja

Da li imate etički kodeks i kodeks ponašanja u Vašoj organizaciji?

Etički kodeks i kodeks ponašanja su temeljni dokumenti koji pružaju smjernice zaposlenicima za donošenje ispravnih odluka u svakodnevnom poslovanju. Imaju svrhu da pojasne misiju, vrijednosti i principe organizacije povezujući ih sa standardima profesionalnog ponašanja.

Donošenje etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja mora biti praćeno njihovom efektivnom implementacijom. Snažna implementacija kodeksa povećava zadovoljstvo zaposlenih, unapređuje etičko postupanje i utiče na to kako zaposlenici ocjenjuju etiku organizacije. Efektivna implementacija zahtijeva podršku od višeg menadžmenta, edukaciju zaposlenih i snažnu promociju od strane menadžmenta. Takođe, neophodna je i godišnja  procjena kodeksa, kako bi kodeks bio živući dokument koji se razvija i mijenja zajedno sa razvojem organizacije.

Net Consulting svojim klijentima nudi:

  • Izradu kodeksa koji je prilagođen tipu organizacije, vrsti industrije, profilu zaposlenih
  • Analizu i unapređenje postojećeg kodeksa
  • Procjenu kodeksa
  • Edukaciju i testiranje zaposlenih o kodeksu