In house edukacije

In-house trening uključuje dolazak predavača na lokaciju po želji korisnika i edukaciju Vaših uposlenika prema programu prilagođenom Vašoj organizaciji i ciljnoj grupi zaposlenika. Ciljna grupa se može sastojati od uposlenika koji rade u timu ili na različitim lokacijama i pozicijama u Vašoj organizaciji. Diskusija koja prati edukaciju je povezana sa pravim, životnim situacijama sa kojima se Vaši zaposlenici susreću na dnevnoj bazi.

Za potrebe internih edukacija možemo Vam predložiti:

Stalne edukativne programe - edukacije se održavaju mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje prema unaprijed utvrđenom rasporedu sa on-line testiranjem te praćenjem napretka svakog pojedinačnog zaposlenika.

Hitne sažete programe – edukacije u trajanju od jednog do više dana prema trenutnim potrebama Vaše organizacije.

Ove edukacije se mogu prilagođavati konkretnim potrebama Vaše organizacije gdje kompletan sadržaj kreirate Vi odabirom tema iz naše ponude.

Edukativni programi za visoki i srednji menadžment – edukacije namijenjene menadžerima od izuzetnog značaja za cijelu organizaciju radi uspostavljanja istog pogleda i razumjevanja očekivanja i problema organizacije. Ton koji se odašilje sa vrha treba nesmetano i bez devijacija da struji kroz čitavu organizaciju.

On-line testiranje – može da se provodi prije i/ili poslije obavljene edukacije.

Testiranje se provodi pristupom na web platformu pri čemu svaki ispitanik dobija šifru – pristupni kod kojim se loguje na sistem.

Vrijeme za rješavanje testa je ograničeno.

Po okončanju testiranja rezulati će biti dostavljeni za svakog zaposlenika pojedinačno i izradit će se statistički izvještaj po više parametara (npr. Uspjeh po područnim uredima, po radnim mjestima, po oblastima - temama).

Prednost in-house edukacija

  • Edukacija je prilagođena specifičnim potrebama svake organizacije.
  • Trajanje edukativnih modula je fleksibilno – mogu se odvijati kao poludnevne, jednodnevne ili višednevne sesije, zavisno od broja zaposlenika, njihovim zaduženjima i dnevnom rasporedu.
  • Odsustvovanje s posla svedeno na minimum, putni troškovi zaposlenika su eliminisani.
  • In-house trening znači manje troškove po uposleniku u odnosu na njihovo učestvovanje u vanjskim edukacijama.
  • Za vrijeme edukacije zaposlenici uče i govore „istim razumljivim jezikom“ što pospješuje prihvaćanje novih i forsiranje starih pravila.
  • In-house trening se izvodi kao kombinacija prezentacije najboljih praksi i svakodnevnih situacija i dilema sa kojim se susreću uposlenici i omogućava im da kroz diskusiju dođu do zajedničkog razumijevanja problematike te osigurava traženu usklađenost njihovih akcija u određenom momentu.
  • Poboljšava timski rad, bolje međusobno razumijevanje uposlenika i što je najvažnije osigurava da uposlenici osjete ličnu odgovornost za svoje postupke u organizaciji.
  • Testiranje polaznika prije i/ili nakon edukacije omogućava stvaran uvid u povećanje nivoa znanja i razumijevanja uspostavljene norme kao i značaja poštivanja pravila.