In house edukacija: Funkcija praćenja usklađenosti u bankama i drugim finansijskim institucijama (Compliance)

NOVO U 2017. GODINI:

Net Consulting nudi in house edukaciju na temu compliance funkcije u finansijskim institucijama 

Regulatorni okvir u kome banke i druge finansijske organizacije posluju se neprestano usložnjava, te u takvom okruženju funkcija usklađenosti poslovanja (compliance) ima ključnu ulogu u identifikaciji i upravljanju rizikom usklađenosti banke sa zakonskim i podzakonskim propisima, internim aktima banke, kao i standardima i pravilima struke.

U Bosni i Hercegovini se razvija legislativa (na nivou FBiH i RS) koja reguliše obavezu banaka da uspostave novu kontrolnu funkciju praćenja usklađenosti poslovanja (Compliance), dok se u regionu compliance regulativa već određeni period implementira u praksi.

Obzirom da je compliance funkcija još uvijek nedovoljno razvijena u BiH i regionu, u praksi se javljaju razne nedoumice u implementaciji ove funkcije kao što su:

  • Kako se razgraničava odgovornost compliance funkcije u odnosu na druge funkcije u organizaciji?
  • Koji je odnos regulatornog i general compliance-a?
  • Kako razviti compliance program koji prvenstveno djeluje preventivno na rizik usklađenosti, a ne reaktivno?
  • Kako procjenjivati i mjeriti rizike? itd.

U tu svrhu Net Consulting je razvio edukaciju koja će bankama pomoći da na najefektivniji i najekonomičniji način razviju funkciju praćenja usklađenosti i blagovremeno se pripreme za provođenje ove zahtjevne zakonske obaveze.

Pogledajte više o edukaciji u dokumentu ispod:

Download (PDF, 3.46MB)