Public Advocacy / Javno zagovaranje

Net Consulting d.o.o. nudi usluge javnog zagovaranja iz oblasti integriteta i ekonomskog razvoja. U svrhu pokretanja procesa na povećanju nivoa integriteta u poslovnim procesima koji se odvijaju u određenim industrijama ili javnom sektoru, Net Consulting implementira niz aktivnosti, koje, zavisno od specifičnih potreba, mogu biti sljedeće:

  • Izrada analize stanja integriteta u određenim procesima (mapiranje trenutnog stanja)
  • Izrada mape puta za donošenje regulative iz oblasti etike i usklađenosti
  • Formiranje ekspertskih grupa za razvoj regulative
  • Vođenje fokus grupa i sastanaka sa relevantnim akterima
  • Promocija željenih rješenja i rezultata