Compliance and Ethics Program / Program etike i usklađenosti

Net Consulting pruža pomoć kompanijama, institucijama i organizacijama u razvoju strateških dokumenata, definisanju i implementaciji neophodnih mjera iz oblasti etike i usklađenosti, kao i procjenu efektivnosti implementiranih aktivnosti, kroz:

  • Razvoj Programa etike i usklađenosti
  • Uspostavljanje strukture Odjela za etiku i usklađenost
  • Stručnu podršku pri implementaciji elemenata programa
  • Reviziju efikasnosti Programa etike i usklađenosti

Net Consulting kreira Program etike i usklađenosti u uskladu sa potrebama organizacije uzimajući u obzir veličinu, geografsku rasprostranjenost, polje djelovanja i specifične rizike sa kojima se organizacija suočava.