Sigurna linija za prijavu

Sigurna linija može biti telefonska i web i omogućuje povjerljivo i anonimno prijavljivanje slučajeva prevara, kršenja poslovnog ponašanja ili nepoštivanja pravila i propisa. Sigurna linija je bazirana na bezbjednoj i pouzdanoj tehnološkoj infrastrukturi, koja je na raspolaganju 24/7/365. Praćenje prijava i analitika omogućuju upravljanje slučajevima.