Whistleblower Hotline / Etička linija

Etička linija je povjerljiv i “pametan” online servis koji klijentima, zaposlenicima i poslovnim partnerima pruža mogućnost da potpuno anonimno daju svoje sugestije, komentare i žalbe na poslovno ponašanje u kompaniji, a vlasnicima i direktorima omogućava važnu informaciju i detaljan uvid u probleme za koje na drugi način ne bi mogli saznati. Sistem je lak za upotrebu i funkcioniše kao samostalan kanal, pružajući vašim zaposlenicima i ostalim korisnicima udobnost, sigurnost i praktičnost prijavljivanja i praćenja prijave na siguran i povjerljiv način.

Etička linija nudi različite pakete koji se mogu prilagoditi vašoj organizacijskoj strukturi, oblasti u kojoj djelujete, poslovnim procesima, pravnim i drugim zahtjevima.

Karakteristike Etičke linije su sljedeće:

  • Sigurna linija za prijavu kako bi se omogućilo povjerljivo i anonimno dostavljanje informacija 24/7/365
  • Sigurna i pravoremena isporuka prijava, obezbjeđujući promptan pristup informacijama o slučaju kako bi se pravovremeno odgovorilo na prijavu
  • Dvosmjerna zaštićena komunikacija (prijavitelj – institucija) uz mogućnost prilaganja dokumentacije
  • Automatizacija postupaka i kontrola procesa kako bi se obezbijedila efikasnost i efektivnost procesa postupanja po prijavi
  • Prijavitelj prati progres rješavanja prijave
  • Nemogućnost brisanja prijava
  • Fleksibilna konfiguracija prema potrebama klijenta

Etička linija png

Download (PDF, 2.56MB)