Etička linija – sastanak sa ambasadorom Bugarske u BiH

Donatorska pomoć poplavljenim područjima uslovljena visokim stepenom transparentnosti, etike i integriteta domaćih institucija
 

U srijedu, 13.avgusta, u ambasadi Bugarske u BiH, održan konsultacijski sastanak između predstavnika ambasade Bugarske u BiH i kompanije Net Consulting iz Sarajeva, na temu osiguravanja viših standarda kontrole u implementaciji donatorske pomoći u BiH. Sastanku su prisustvovali ambasador Bugarske nj.e. Angel Angelov, zamjenik ambasadora g. Nikolay Kolev, direktor Net Consulting-a g.Bojan Bajić, projekt menadžer gđa.Višnja Marilović.

Ambasador Bugarske nj.e. Angel Angelov se interesovao za antikorupcijski sistem ‘Etička linija’ i rezultate u BH institucijama koje primjenjuju i rade na uvođenju ovakvih efikasnih mehanizama prevencije i otkrivanja korupcije, a naročito za mogućnost osnaživanja antikorupcijskih mehanizama u procesu distribucije donatorske pomoći, i tom prilikom je izjavio: ‘Bugarska je jedna od zemalja koja je obećala pomoć poplavljenim područjima u BiH, koja će biti operativna nakon oktobra, s tim da je apsolutni prioritet da se pomoć plasira najugroženijim uz rigorozan zahtjev nulte tolerancije prema korupciji. Etika i integritet u distribuciji pomoći zahtjevaju sve instance Evropske Unije i zemalja članica, a ja kao ambasador Bugarske imam posebnu odgovornost prema poreskim obveznicima u svojoj zemlji da pomoć stigne do najugroženijih’.

Bojan Bajić, direktor Net Consulting-a je prezentovao mogućnost korištenja ‘Etičke linije’ u kontroli namjenskog trošenja doniranih sredstava, i tom prilikom izjavio: ‘U Općinama gdje je uvedena Etička linija je moguće definisati poseban tip nepravilnosti vezan za zloupotrebu donatorske pomoći, putem čega se daje prilika svim uključenim akterima da anonimno prijave takvu zloupotrebu, kao što su zaposlenici, građani, izvođači radova, korisnici itd. Obzirom da Etička linija ne dozvoljava brisanje ili manipulisanje prijavama i predviđa konciznu proceduru istrage i izvještavanja po svakoj prijavi, smanjuje se mogućnost da bilo kakva zloupotreba ostane neotkrivena, a samim tim se postiže najbolji preventivni efekat’.

Na sastanku je otvorena mogućnost za stvaranje partnerstava i zajedničke aktivnosti sa akterima iz Bugarske aktivnim na programima etike i usklađenosti i borbe protiv korupcije.