Etička linija zvanično počela sa radom u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

Od 09 Jula 2014 na zvaničnoj web stranici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu možete online prijaviti sve nepravilnosti koje ste uočili u Kliničkom centru, bilo kao uposlenik, dobavljač ili građanin koji koristi usluge ove institucije.

Prijavu možete izvršiti klikom na banner Etička linija (na desnoj strani homepage-a: www.kcus.ba).