Strategija za borbu protiv korupcije 2009-2014

Strategija za borbu protiv korupcije ima za cilj da smanji mogućnosti za korupciju putem uspostavljanja savremenog i učinkovitog administrativnog i pravnog okvira za javni sektor. Značajan element ove strategije je upravljački i organizacijski razvoj i jasno reguliranje odnosa između institucija vlasti i privatnog sektora te građana. Jedan od glavnih ciljeva strategije je povećanje učinkovitosti postojećih institucija, sa zadatkom prevencije i borbe protiv korupcije.

Pogledati detaljno na: Strategija za borbu protiv korupcije 2009-2014