Održan jednodnevni interaktivni seminar i ozvaničen početak rada elektronskog sistema ‘eProcjena rizika’ za sistematičan pregled rizika u javnom sektoru

02.04.2014. godine, u Hotelu Hollywood u Sarajevu, ozvaničen početak rada elektronskog sistema pod nazivom ‘eProcjena rizika’ za sistematičan pregled rizika od nastanka korupcije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Ukupno 8 javnih institucija sa državnog, kantonalnog i opštinskog nivoa danas zvanično počelo koristiti savremeni elektronski alat za samoprocjenu institucije u vezi rizičnih tačaka za nastanak nepravilnosti i korupcije na svakom pojedinačnom radnom mjestu u javnom sektoru. Sistem ‘eProcjena rizika’ osigurava anonimno anketiranje i analizu podataka o svim rizičnim tačkama i olakšava izradu Plana integriteta institucije u okviru Strategije borbe protiv korupcije u BiH.

Institucije koje su počele primjenjivati sistem ‘eProcjena rizika’ su: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Agencija za policijsku podršku BiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, Institut za intelektualno vlasništvo BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, Općina Zenica, Općina Tuzla i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Obaveza svake institucije da izradi Plan integriteta proizilazi iz Strategije borbe protiv korupcije BiH (2009. – 2014.), Općeg plana borbe protiv korupcije Vlade FBiH (2012. – 2014.), Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013. – 2017.).

Net Consulting d.o.o. je vodeća domaća BiH firma za uvođenje internih programa etike i usklađenosti u institucijama i organizacijama u javnom i privatnom sektoru u BiH. Do sada je uspješno prezentiran sistem ‘Etička linija’ koji je uveden u Ministarstvo odbrane BiH i počela realizacija u Kliničkom centru u Sarajevu, te najavljen u Općini Zenica i Općini Tuzla. Sa novim sistemom ‘eProcjena rizika’ je zaokružen set alata za uspješnu borbu protiv korupcije svake pojedinačne institucije u BiH, od općinskog do državnog nivoa.

Predavači na seminaru su bili Bojan Bajić i Višnja Marilović: praktičari iz oblasti uvođenja internih programa borbe protiv korupcije i nepravilnosti: Akcioni planovi, Planovi integriteta, Etička linija, eProcjena rizika.