Održan seminar “Stvaranje djelotvornog antikorupcionog programa unutar institucija i organizacija”

Predstavništvo fondacije Konrad Adenauer u BiH u saradnji sa Net Consulting-om je 30. i 31. oktobra 2013. godine organizovalo seminar na temu “Stvaranje djelotvornog antikorupcionog programa unutar institucija i organizacija” koji se održao u Zenici.

Prije samog pročetka programa, učesnike je pozdravila direktorica predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH, Sabina Wőlkner. Predavači i edukatori na seminaru su specijalisti iz oblasti anti-risk i anti-corruption sistema iz Net Consulting-a. Takođe, u sklopu seminara izlaganje je imala i Emina Abrahamdotzer, predstavnica Proffs company. Na seminaru su učestvovali predstavnici 30 javnih institucija državnog i entitetskih nivoa vlasti.

Tematski, na seminaru se obrađivalo sljedeće:

  • Pojam i vrste nepravilnosti
  • Elementi djelotvornog programa protiv pronevjera i korupcije
  • Plan integriteta,
  • Etički kodeks i antikorupcione procedure,
  • Ton s vrha,
  • Značaj antikorupcione obuke,
  • Kanali za prijavljivanje nepravilnosti,
  • Procedure otkrivanja i rjesavanja nepravilnost
  • Gradovi bez korupcije – Općina Zenica
  • Nulta tolerancija za korupciju – Ministarstvo odbrane BiH

Seminar je bio popraćen diskusijama od strane učesnika te radom u grupama. Ovaj seminar je jedan u nizu koraka koji imaju za cilj ostvarivanje napretka u borbi protiv korupcije u javnom sektoru Bosne i Hercegovine pritom se pozivajući na državnu Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan borbe protiv korupcije 2009-2014.