Sa softverskim alatom e-Procjena rizika u borbu

Poslovni portal eKapija.ba je objavio članak o našem novom produktu - softverskom alatu e-Procjena Rizika koji će omogućiti svakoj instituciji da kroz anonimnu anketu, preko odgovora zaposlenih, uoči eventualni rizik za korupciju, odnosno da izvrši samoprocjenu izloženosti institucije za nastanak korupcije na radnom mjestu.

Ovim putem su objašnjene neke od najvažnijih karakteristika ovog softverskog alata, kao i način njegovog korištenja. Takođe su spomenute beneficije po instituciju u kreiranju Plana integriteta kao i činjenica da je isti obaveza svake institucije.

Sam članak možete pročitati ovdje.