Reference

Usluge koje smo pružili našim klijentima iz oblasti etike i compliance-a:

 • Izrada i podrška u implementaciji Programa korporativnog integriteta prema kriterijima Svjetske banke
 • Izrada Etičkog kodeksa i drugih internih procedura iz oblasti etike i compliance-a
 • Izrada Plana integriteta
 • Procjena rizika iz oblasti compliance-a
 • Implementacija “Etičke linije”
 • In house obuke na temu etike, compliance programa, plana integriteta
 • Online obuka i testiranje zaposlenih
 • Izrada kurikuluma iz oblasti etike i antikorupcije za visokoobrazovne institucije
 • Izrada studija iz oblasti integriteta

Pored pomenutih, našim klijentima smo pružili i usluge iz oblasti:

 • Javnog zagovaranja (Public Advocacy)
 • Projektnog menažmenta

Net Consulting je organizovao veliki broj edukativnih događaja iz oblasti integriteta, etike i usklađenosti:

 • Konferencija “Compliance funkcija u finansijskim organizacijama”, Sarajevo, 02.03.2017
 • Uticaj međunarodnih regulativa iz oblasti poslovnog integriteta na privlačenje i zadržavanje stranih investicija, izvoza i novih zaposlenja u BiH, Sarajevo, 25.10.2016
 • Akademija poslovne etike i usklađenosti (5 modula - 14 dana u periodu april-jun 2016)
 • Balkan Compliance and Ethics Forum, Sarajevo, 25.03.2016
 • “Sistem upravljanja etikom i usklađenosti”, Sarajevo, 29.04.2015
 • “Izazovi internog postupanja sa prijavama nepravilnosti i korupcije u javnom sektoru u BiH”, Sarajevo, 31.03.2015
 • „Principi i metodologija etičkog upravljanja institucijama javnog sektora za predstavnike političkih partija”, Vitez,  8-10. decembar 2014
 • Seminar “Kreiranje Plana integriteta (samoprocjena izloženosti institucije za nastanak korupcije na radnom mjestu)”,  Sarajevo, 02.04.2014
 • Serija seminara na temu “Stvaranje djelotvornog antikorupcionog programa unutar institucija i organizacija” - Jahorina, Teslić i Zenica oktobar/novembar 2013.

Na našim edukacijama su učestvovali predstavnici sljedećih organizacija:

 • NLB Banka d.d, Sarajevo
 • Heta Leasing d.o.o. Beograd
 • Ziraat Bank, Podgorica
 • MF Banka a.d. Banja Luka
 • Triglav osiguranje a.d. Beograd
 • Triglav osiguranje
 • Hrvatska banka za obovu i razvoj, Zagreb
 • Zapad Banka a.d. Podgorica
 • ASA Banka a.d. Sarajevo
 • Prva banka Crne Gore a.d.
 • Pavlović International Bank, Bijeljina
 • Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
 • Vienna Insurance Group Wiener osiguranje a.d. BiH
 • Mikrokreditna fondacijaPartner, Tuzla
 • Mikrokreditna fondacija EKI, Sarajevo
 • Erste Bank a.d, Podgorica
 • Nova Banka a.d. Banja Luka
 • Sparkasse bank d.d. Sarajevo
 • Bosna Bank International d.d. Sarajevo
 • UniCredit Bank d.d. Mostar
 • Privredna Banka d.d. Sarajevo
 • Ernst&Young, Sarajevo
 • Ernst&Young, Beograd
 • Srbija Voz a.d.
 • Srbija Kargo a.d.
 • Tvornica cementa Kakanj d.d.
 • Merck d.o.o. Hrvatska
 • Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo
 • Raiffeisen Bank d.d. BiH
 • Sber Bank a.d. Banja Luka
 • ZZO HNŽ/K
 • Hypo Alpe Adria Bank d.d. Ljubljana
 • Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd
 • Hypo Group Alpe Adria AG
 • Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar
 • Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
 • Mont Audit d.o.o.
 • Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
 • Općinski sud u Zadru
 • Johnson&Johnson Beograd
 • Ministarstvo financija RH – Porezna uprava, Središnji ured
 • BH Telecom d.d. Sarajevo
 • Eli Lilly B-H d.o.o.
 • Procredit Bank d.d. BiH
 • Sanofi d.o.o Sarajevo
 • Sanofi d.o.o. Beograd
 • NLB Banka a.d. Banja Luka
 • Wustenrot stambena štedionica d.d. HR
 • Pliva Hrvatska d.o.o.
 • Roche d.o.o.-Roche Ltd.
 • Novo Nordisk Pharma d.o.o.
 • Standard furniture factory d.d.
 • Pliva Hrvatska d.o.o. – Predstavništvo u BiH
 • Federalno ministarstvo zdravstva BiH
 • Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
 • Udruženje inovativnih farmaceutskih proizvođača lijekova u BiH

Imamo/imali smo zadovoljstvo sarađivati sa klijentima i poslovnim partnerima iz poslovnog, javnog sektora i civilnog sektora iz zemlje i inostranstva: