SEMINAR: Prijava i istraga nepravilnosti u organizaciji

Net Consulting d.o.o. iz Sarajeva organizuje seminar ne temu “Prijava i istraga nepravilnosti u organizaciji” za profesionalce u oblasti usklađenosti poslovanja (eng. Compliance officers).

Cilj seminara je da proširi i utemelji znanja polaznika o detekciji, metodologiji istrage i poduzimanju adekvatnih korektivnih mjera kao reakcije na neusklađeno, neetično i prevarno ponašanje.

Teme:

 • Uzroci nepravilnosti u organizaciji i posljedice po organizaciju
 • Zaštita prijavitelja nepravilnosti u organizaciji - whistleblowers
 • Regulativa i interni akti vezano za zaštitu uzbunjivača (whistleblowers)
 • Procedure i kanali za prijavljivanje
 • Planiranje interne istrage
 • Prikupljanje i analiza dokumenata tokom istrage
 • Intervjuisanje svjedoka i okrivljenih
 • Zaključenje istrage, izvještavanje i korektivne/disciplinske mjere

Seminar je namijenjen:

 • službenicima za usklađenost (Compliance officers),
 • povjerenicima za nepravilnosti,
 • povjerenicima za etiku,
 • drugim profesionalcima koji se u svom radu bave prijemom i istraživanjem nepravilnosti u radu i/ili edukacijom zaposlenih o prijavljivanju i rješavanju nepravilnosti.

Cijena kotizacije po učesniku:

Za prvog učesnika: 195 KM + PDV po učesniku

Za svakog narednog učesnika iz iste organizacije: 175 KM + PDV po učesniku

Cijena uključuje osvježenje na pauzama i zajednički ručak.

Rok za prijavu: 06.06.2017.godine.

Predavači:

Ina Hasanbegović, Compliance officer - fraud specialist u Raiffeisen bank dd BiH

Višnja Marilović, Compliance practitioner / Consultant u Net Consulting d.o.o

Agendu seminara i prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Download (PDF, 729KB)