Službenik za etiku i usklađenost (eng. Ethics and Compliance Officer)

Glavni Službenik za etiku i usklađenost (eng. Chief Ethics and Compliance Officer) je čuvar organizacije. Njegov/njen posao obuhvata stvaranje i primjenu procedura i politika koje osiguravaju integritet organizacije, promociju etičkih standarda i vrijednosti koje stvaraju snažnu kulturu na radnom mjestu.

Službenik za etiku i usklađenost radi na prevenciji nepravilnosti, otkrivanju nepravilnosti i adekvatnom reagovanju na nepravilnosti, tj, definisanju korektivnih i disciplinskih akcija, kroz sljedeće aktivnosti:

  • Kreiranje etičkog kodeksa, koji svi zaposleni trebaju pročitati, shvatiti i potpisati
  • Kreiranje programa etike i usklađenosti baziranog na institucionalnim vrijednostima
  • Ispitivanje postavljenih vrijednosti, misije i ciljeva organizacije i određivanje da li je ponašanje organizacije u skladu sa njima
  • Organizaciju treninga u oblasti borbe protiv prevare, usklađenosti i etike
  • Procjenu rizika i ispravljanje nekonzistentnosti u implementaciji disciplinskih akcija
  • Uspostavljanje i komunikaciju politike zaštite uzbunjivača koji prijave nepravilnost na radnom mjestu
  • Podršku upravi da kreira organizacionu kulturu
  • Istragu pojedinih zaposlenih ili aktivnosti kako bi se uvjerili da su u skladu sa etičkim smjernicama organizacije
  • Upravljanje anonimnim i/ili povjerljivim linijama za prijavu nepravilnosti
  • Predlaganje korektivnih mjera nakon uočenih i procesuiranih nepravilnosti, manjkavosti procedura, politika i procesa, slabe organizacione kulture