The Challenge – Švedska ambasada

thechallenge_400x100

The Challenge je program pokrenut od strane Švedske ambasade kroz koji se pruža podrška privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini na način da im obezbjeđuju grantove za projekte koji doprinose ličnoj dobiti firme, ali i razvojnoj koristi populacije u BiH, npr. stvaranje novih poslova i poboljšanje prihoda.

Grantovi daju priliku preduzećima da provedu u djelo inovativne i komercijalno održive poslovne poduhvate u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući inovativnom pristupu rješavanja problema usklađenosti i etičkih programa u BiH, Net Consulting d.o.o. je jedna od osam firmi izabranih u drugom pozivu za grantove objavljenim sredinom ove godine u kojem je učestvovalo preko 300 kompanija.

Opis projekta:
Kroz ovaj projekt Net Consulting će unaprijediti i poboljšati svoj portfolio proizvoda i usluga koje će pomoći organizacijama u BiH da se interno bore protiv nepravilnosti. Cilj ovog projekta je da se smanji zloupotreba javnih sredstava i poslova, kao i da se poveća konkurentnost na fer osnovi te poslovne prilike na tržištu. Postojeći cloud sistem za prijavljivanje nepravilnosti, “Etička Linija” će biti međunarodno certificirana, što osigurava sigurnost cloud podataka. Edukativne usluge će biti unaprijeđene tako što će treninzi za Povjerenike za nepravilnosti u javnom i privatnom sektoru od strane međunarodno priznate organizacije za certificiranje treninga, od kojih će neki biti posebno razvijeni za poslovni sektor.