Vlada Velike Britanije

U junu 2014.godine Net Consulting je počeo sa implementacijom projekta “Antikorupcijska linija u javnim institucijama”, koji podržava Vlada Velike Britanije. U projekat su uključeni Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opština Zvornik i Općina Tuzla.

Cilj projekta je da se podignu kapaciteti institucija u implementaciji politike nulte tolerancije na korupciju, kroz uvođenje specifičnih mehanizama za detekciju i rješavanje slučajeva prevara i nepravilnosti.

Pored uvođenja Etičke linije - sigurne linije za prijavu nepravilnosti, koje institucije samostalno finansiraju, Britanska ambasada će podržati sljedeće aktivnosti:

  • Edukaciju za uposlene o koracima u procesu postupanja sa prijavama, kao i saradnji povjerenika za nepravilnosti i drugih sektora u instituciji
  • Izradu planova integriteta instutucija
  • Aktivnosti na promociji integriteta i etičkih standarda među relevantnim akterima