Zaštita interesa

U izvještaju ACFE (Association of Certified Fraud Examiners - Udruženje certifikovanih istražitelja prevara) o zaštiti od prevara i zloupotreba je navedeno:

Kod organizacija koje imaju snažan etički kodeks:
Prosječni gubici se smanjuju za 46%*
Trajanje koruptivne šeme smanjeno u prosjeku za 37.5%*

Kod organizacija koje imaju snažne anti-korupcione procedure:
Prosječni gubici se smanjuju za 40%*
Trajanje koruptivne šeme smanjeno u prosjeku za 28%*

Kod organizacija koje imaju kredibilan hotline sistem:
Prosječno trajanje koruptivne šeme je skraćeno za 7 mjeseci*
Prosječni gubici su smanjeni za 59%*